Availability Calendar
Reservation
Make a booking online or contact us on (+84) 90 3382207

✓Secured online payment

✓ Instant confirmation

✓ Best rates guaranteed

8.7/10
9.2/10
4.5/5

TERMS AND CONDITIONS

Mango Bay Resort là chủ sở hữu trang web www.mangobayphuquoc.com. Mục đích của trang web này là cung cấp thông tin về resort và dịch vụ của chúng tôi, tạo giao diện đặt phòng trực tuyến và trả lời câu hỏi từ khách hàng. Những điều khoản sử dụng sau có hiệu lực trong suốt quá trình quý khách sử dụng trang web và có thể là cơ sở pháp lý cho hợp đồng giữa khách hàng và resort. Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này và cả những thay đổi sau đó. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản trên, xin vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ từ trang web.

Mango Bay Resort có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. 

Tất cả nội dung trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Mango Bay Resort hoặc bên thứ ba được ủy quyền. Nghiêm cấm mọi hoạt động mua bán, sao chép, phân phối, chuyển giao, xuất bản, tái sử dụng, cấp phép hay làm giả mạo bất kỳ nội dung nào trên trang web này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Trang web này hoàn toàn không đi kèm bất kỳ sự đảm bảo nào, xin quý khách cân nhắc trước khi sử dụng. Mango Bay Resort không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hay mất mát xảy ra một cách vô tình hay liên quan đến Mango Bay Resort và trang web này. Những tranh chấp, vấn đề liên quan đến trang web này đều được xử lý theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Quý khách có trách nhiệm chi trả mọi khoản phí phát sinh từ phía nhà cung cấp dịch vụ internet / điện thoại khi truy cập vào trang web này.

Availability Calendar
Reservation
Make a booking online or contact us on (+84) 90 3382207

✓Secured online payment

✓ Instant confirmation

✓ Best rates guaranteed

8.7/10
9.2/10
4.5/5